mandag 3. februar 2014

Nettverket Stopp Omskjæring av Barn

Stopp Omskjæring er et nettverk av barnerettighetsforkjempere som arbeider for å få slutt på at barn - både jenter og gutter - blir omskåret. Vi vil:
  • spre kunnskap om omskjæring av barn
  • delta i samfunnsdebatten og holde foredrag
  • drive politisk påvirkning for at beslutningstakere iverksetter effektive tiltak mot omskjæring
  • arbeide for at Norge innfører aldersgrense for ikke-medisinsk omskjæring av gutter

Med omskjæring mener vi alle inngrep i barns friske kjønnsorgan som påfører varig endring og/eller skade. Omskjæring er i strid med barns rettigheter.

Etter
Barnekonvensjonen har barn rettighet til liv, overlevelse og utvikling (art. 6), medbestemmelse (art. 12), trosfrihet (art. 14) og beskyttelse fra vold (art. 19).

Statene skal iverksette alle effektive tiltak for å sikre at ingen barn blir utsatt for skadelig tradisjonsbunden praksis (art. 24.3). Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn (art. 3) og ingen barn skal utsettes for diskriminering (art. 2).

Facebook: Stopp rituell omskjæring av norske barn
Twitter: @intaktnorge
Instagram:
@stopp_omskjæring

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar